دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 17 | تعداد کل بازدید های مطالب: 15,022 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

معاون دانشجویی و فرهنگی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

شیوه نامه های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

معرفی سرپرست معاونت آموزشی پردیس بین الملل

 

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

فرآیند ثبت نام دانشجویان خارجی

فرآیند ثبت نام دانشجویان خارجی

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

معرفی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل

معرفی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ارتباط با کتابخانه پردیس

ارتباط با کتابخانه پردیس بین الملل

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

راهنماهای آموزشی

راهنماهای آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آیین نامه کتابخانه پردیس بین الملل

آیین نامه  کتابخانه پردیس بین الملل

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

معرفی کتابخانه پردیس بین الملل

معرفی کتابخانه پردیس بین الملل

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

خوابگاه های پردیس بین الملل

خوابگاه های پردیس بین الملل

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شرح فعالیتهای واحد دانشجویی

شرح فعالیتهای واحد دانشجویی

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مراسم ها و مسابقات پردیس دانشجویی

مراسم ها و مسابقات پردیس دانشجویی

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اردوهای دانشجویی

اردوهای دانشجویان

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 97-96

img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

معرفی رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تقویم آموزشی دانشجویان پزشکی خارجی

ویژه دانشجویان خارجی